Katastrofa

Katastrofa – nieoczekiwane, niezaplanowane i nagłe wydarzenie rodzące negatywne skutki w postaci strat materialnych, ciężkich obrażeń i urazów, ze śmiercią włącznie.

Wyróżniamy wiele rodzajów katastrof, jak np. kolejowe, naturalne, drogowe, lotnicze itd. itp.

« Powrót do Leksykonu