Konfederacja

Konfederacja – związek państw (zazwyczaj) o luźnych charakterze i oparty na międzynarodowej umowie, której celem jest głównie prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej.

Twory wchodzące w skład konfederacji nie tracą swojej suwerenności.

« Powrót do Leksykonu