Konformizm

Konformizm (łac. conformo – nadaję kształt) – zachowanie polegające na podporządkowaniu się wartościom/poglądom danej grupy społecznej co skutkuje zmianą zachowywania się pod wpływem innych ludzi (zazwyczaj członków danej grupy społecznej).

W ujęciu socjologicznym jest to sposób dostosowania się danej osoby do otaczających ją warunków.

« Powrót do Leksykonu