Lenno

Lenno (łac. feudum) – w feudalizmie było to dobro, zazwyczaj w postaci ziemi z nieruchomościami, które wasal otrzymywał od seniora w użytkowanie, za co był zobowiązany wspierać go finansowo lub militarnie. Lennem był także ogół stosunków związanych z zagadnieniem feudalizmu.

« Powrót do Leksykonu