Liga Kobiet Polskich

Liga Kobiet Polskich – stowarzyszenie zrzeszające kobiety bez względu na światopogląd, przekonanie czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin, które odwołuje się do tradycji Ligii Kobiet Polskich z 1913 roku.

« Powrót do Leksykonu