Logika

Logika – nauka tłumacząca sposoby ścisłego i jasnego rozumowania, uzasadniania twierdzeń oraz formułowania myśli. Wraz z retoryką była częścią filozofii. Za ojca europejskiej logiki uważa się Arystotelesa.

« Powrót do Leksykonu