Mandat

Mandat – pojęcie wieloznaczne; w prawie to pełnomocnictwo przyznane danej osobie, w ujęciu międzynarodowym to nakaz wykonywania poleceń organizacji międzynarodowej przez państwo.

Mandat to także rodzaj uproszczonego postępowania w sprawach o wykroczenie.

« Powrót do Leksykonu