Mienie

Mienie – w zależności od użytego kontekstu oznacza to zwierzęta i rzeczy, które są kogoś własnością (ogólne znaczenie), prawa majątkowe oraz własność (w terminologii prawniczej), jak i wszelkie aktywa majątkowe (w ekonomii).

Szczegółowy zakres ma pojęcie mienia w ujęciu prawa cywilnego – jest to „własność i inne prawa majątkowe”.

« Powrót do Leksykonu