Obrady

Obrady – zazwyczaj wspólne, kolegialne debatowanie nad sprawami o publicznym charakterze.

« Powrót do Leksykonu