Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich – organizacja zarejestrowana jako stowarzyszenie zwykłe, powstała 16 listopada 1989 roku. Jest organizacją tradycjonalistyczną, kontrrewolucyjną i antysocjalistyczną, mającą na celu przywrócenie monarchii katolickiej. Od początku powstania OMP jej prezesem jest wieloletni działacz UPR (od 2011 związany z KNP) Adrian Nikiel. Działalność OMP obejmuje głównie publicystykę i i organizowanie spotkań mających na celu promocję idei OMP.

« Powrót do Leksykonu