Papirus

Papirus (łac. papyrus) – rodzaj materiału pisarskiego (do zapisywania treści) wytwarzany z rośliny, trzciny papirusowej (cibora papirusowa), która rośnie w klimacie podzwrotnikowym na terenach podmokłych (bagna, mokradła itd.).

Papirus został z biegiem wieków wyparty przez pergamin.

« Powrót do Leksykonu