Produkcja

Produkcja – rodzaj działalność gospodarczej, której zadaniem jest wytwarzanie określonych produktów; w ujęciu ekonomicznym to wytwarzanie dóbr w celu zaspokojeniu popytu konsumentów.

« Powrót do Leksykonu