Prokurator

Prokurator – jeden z organów władzy państwowej zajmujący się zawodowo ściganiem przestępstw i wnoszeniem aktu oskarżenia przed sądem. Prokurator swoje czynności wykonuje samodzielnie.

« Powrót do Leksykonu