Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo – prawnie wyodrębniona jednostka gospodarcza (także ekonomicznie), której istotą jest produkowanie określonych dóbr czy towarów i świadczenie usług w celu generowania (osiąganie) zysku.

« Powrót do Leksykonu