Rasa

Rasa – gatunek danego organizmu zdolny do rozmnażania się i mający wspólne pochodzenie, jak i istotne cechy wspólne pozwalające odróżnić go od innych, podobnych organizmów.

Rasy powstają samorzutnie lub poprzez inżynierię człowieka w postaci stosowania określonych metod hodowlanych.

« Powrót do Leksykonu