Relief

Relief – rodzaj rzeźbiarskiej kompozycji sporządzonej na metalowej, kamiennej lub drewnianej płycie. Reliefy są formą dekoracji a niektóre uchodzą za osobne dzieła sztuki.

« Powrót do Leksykonu