Rozum

Rozum – umiejętność analitycznego myślenia i operowania pojęciami abstrakcyjnymi, wyciąganie wniosków i radzenie sobie w życiu dzięki wykorzystywaniu nabytych umiejętności.

« Powrót do Leksykonu