Ruch

Ruch – pojęcie oznaczające motoryczność człowieka, ruch z fizyce, ale także ruch w ujęciu ruchu ulicznego.

Generalnie to zmiana położenia ciała zachodząca w czasie względem określonego układu (nieruchomego).

« Powrót do Leksykonu