Rzeka

Rzeka – naturalny ciek wodny płynący w korycie rzecznym. Rzeka może być efektem pracy lodowców, jak i erozji innego rodzaju. W polskiej terminologii za rzekę uważa się szlak wodny, którego dorzecze ma powierzchnię co najmniej 100 km2.

« Powrót do Leksykonu