Sonet

Sonet – rodzaj utworu literackiego, który ma specjalny układ rymów. Sonet składa się z dwóch strof czterowersowych oraz dwóch trzywersowych.

« Powrót do Leksykonu