Stenografia

Stenografia – posługująca się symbolami, skrócona metoda zapisu, która zwiększa jego zwięzłość i skondensowanie względem tradycyjnych sposobów zapisu literowego.

Była popularna przed erą nagrywania dźwięku, ale pełni obecnie ważną rolę w sądownictwie, dziennikarstwie i wojsku.

« Powrót do Leksykonu