Twierdza Srebrna Góra

Twierdza Srebrna Góra – twierdza wzniesiona w latach 1765–1777 koło Srebrnej Góry na Dolnym Śląsku. Główny trzon Twierdzy Srebrnogórskiej tworzy zespół bastionόw z największym w Europie donżonem. Jest to największa górska fortyfikacja w Europie i jedna z największych atrakcji Dolnego Śląska.

Zobacz więcej: Twierdza Srebrna Góra.

« Powrót do Leksykonu