Walka

Walka – wieloznaczne pojęcie oznaczające zarówno rywalizację jednostek lub grup (np. w ramach sportu), ale także prowadzenie konfliktu na linii państwo-państwo.

Walka może być prowadzona zarówno przez jedną osobę, jak i przez grupę osób. W rozumieniu potocznym walka to także określone działania mające zadanie np. przezwyciężyć trudności życiowe.

« Powrót do Leksykonu