Widły

Widły – rodzaj narzędzia rolniczego, które służy do prac gospodarskich, np. zbierania słomy, przekładanie obornika itd. Widły mogą mieć różną ilość zębów (od 2 do kilkunastu).

« Powrót do Leksykonu