Wyrok

Wyrok – w prawie oznacza to orzeczenie wydawane przez sąd, które rozstrzyga daną sprawę (postępowanie sądowe).

W prawie cywilnym wyrok tłumaczy, czy powód miał zasadność zwracając się do sądu czy też nie. W prawie karnym wyrok mówi o winie oskarżonego, a co za tym idzie, o karze jaką poniesie.

« Powrót do Leksykonu