ZBoWiD

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) – organizacja kombatancka utworzona 2 września 1949 roku w wyniku narzuconego zjednoczenia 11 istniejących w tym czasie, działających od 1945 roku, organizacji kombatantów i więźniów obozów hitlerowskich. Do 1989 roku politycznie i organizacyjnie podporządkowany PZPR. Do ZBoWiDu oprócz kombatantów Wojska Polskiego należeli też członkowie różnych ugrupowań komunistycznych, funkcjonariusze UB i MO. ZBoWiD zrzeszał także wdowy i sieroty, będące członkami rodzin pomordowanych lub poległych obywateli polskich. Do ZBoWiD nie przyjmowano wielu kombatantów, głównie z powodów politycznych, m.in. części żołnierzy Armii Krajowej.

« Powrót do Leksykonu