Zboże

Zboże – rośliny uprawne, których owoce są wykorzystywane w różnorakich celach, głównie konsumpcyjnych (wypiek pieczywa), przemysłowych i pastewnych (pasza).

« Powrót do Leksykonu