Prezydent Bronisław Komorowski

Bronisław Komorowski

[ Bronisław Komorowski – strona informacyjna ]

Po tragicznej śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku, Bronisław Komorowski jako Marszałek Sejmu przejął obowiązki zmarłego prezydenta. Według urzędników Kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którzy byli obecni w Kancelarii po katastrofie smoleńskiej, przejęcie obowiązków przez Bronisława Komorowskiego odbyło się z naruszeniem Konstytucji RP, przed podaniem oficjalnej wiadomości o śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Więcej na ten temat można przeczytać w dziale kontrowersje wokół Bronisława Komorowskiego.

Obowiązki prezydenta pełnił do 8 lipca 2010 roku, gdy zrezygnował z funkcji Marszałka Sejmu. W tym czasie, jako tymczasowo pełniący obowiązki prezydenta RP, wziął udział w pogrzebie Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii Kaczyńskiej, brał też udział w ingresie nowo mianowanego prymasa Polski Józefa Kowalczyka w Gnieźnie. Podpisał nowelizację ustawy o IPN, która m.in. zmieniła tryb wyboru prezesa IPN. Wywołało to sprzeciw polityków opozycji i części członków kolegium IPN, ponieważ Lech Kaczyński zamierzał tę ustawę skierować do Trybunału Konstytucyjnego, jednak nie zdążył tego zrobić przed śmiercią.

Bronisław Komorowski udał się 8 maja 2010 roku do Rosji z dwudniową wizytą, gdzie wziął udział w 65. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Bronisławowi Komorowskiemu towarzyszyli m.in. Wojciech Jaruzelski i Andrzej Wajda. Mianował m.in. na szefa BBN gen. Stanisława Kozieja i złożył w Sejmie wniosek o powołanie Marka Belki na urząd prezesa NBP.

Bronisław Komorowski zdecydował się wziąć udział w zarządzonych przez siebie przedterminowych wyborach prezydenckich jako oficjalny kandydat Platformy Obywatelskiej. Hasło kandydata brzmiało „Zgoda buduje”. Wsparcie jego kandydatury wyrazili m.in. Władysław Bartoszewski, Tadeusz Mazowiecki i Lech Wałęsa. Głosowanie na Bronisława Komorowskiego na łamach „Gazety Wyborczej” zapowiedział jej redaktor naczelny Adam Michnik.

Pierwsza tura wyborów odbyła się 20 czerwca 2010 roku, Bronisław Komorowski uzyskał 41,54% głosów, uzyskując 1 miejsce spośród 10 kandydatów i wszedł do drugiej tury głosowania razem z Jarosławem Kaczyńskim. 4 lipca 2010 roku, w drugiej turze wyborów prezydenckich zwyciężył z Jarosławem Kaczyńskim uzyskując 53,01% głosów.

Trwająca 5 lat kadencja prezydencka Bronisława Komorowskiego, rozpoczęła się 6 sierpnia 2010 roku, z chwilą złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Jako prezydent zasłynął z unikania ważnych tematów i nie zajmowania zdecydowanego stanowiska w sporach politycznych. Podpisał ustawę wydłużającą wiek emerytalny do 67. roku życia dla kobiet i mężczyzn, ustawę o podwyżce VAT z 22 na 23%, ustawę podwyższającą akcyzę na paliwo i ustawę podwyższającą VAT na ubranka dziecięce z 8 do 23%. Zaangażował się też w sprawę ACTA, czyli międzynarodowej umowy handlowej o zwalczaniu handlu artykułami podrabianymi, która wywołała masowe protesty społeczne. Ostatecznie Polska zawiesiła ratyfikowanie umowy, którą odrzucił też Europarlament.

Najwięcej kontrowersji wzbudził jednak prezydencki projekt nowelizacji ustawy o zgromadzeniach publicznych. Przeciwko proponowanym przez prezydenta zmianom protestowały organizacje pozarządowe, m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka i NSZZ „Solidarność”. Zmiany te zakładały m.in. możliwość zakazania organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie, jeśli może to prowadzić do naruszenia porządku, a także ograniczenie możliwości zasłaniania twarzy podczas zgromadzeń publicznych. Skierował do Sejmu projekt ustawy o nasiennictwie, regulujący sprawę obecności GMO na polskim rynku.

W lutym 2014 roku Bronisław Komorowski podpisał też kontrowersyjną ustawę 1066, która dającą uzbrojonym oddziałom porządkowym obcych państw możliwość wejścia na terytorium Polski. Obcy funkcjonariusze mogą korzystać z takich samych uprawnień jak polscy policjanci czy agenci ABW, czyli posiadać i używać broni palnej, korzystać z środków przymusu bezpośredniego oraz środków pirotechnicznych. Obce służby porządkowe mogą też uczestniczyć w ochronie imprez masowych, wspólnych patrolach, obserwacjach, ale także w tłumieniu ewentualnych wystąpień polskich obywateli.

Bronisław Komorowski stał się czwartym najdroższym prezydentem w Europie. W ciągu 5 lat prezydentury polscy podatnicy wydawali na utrzymanie Kancelarii Prezydenta 171 milionów złotych rocznie. W 2011 roku wydano 171,5 miliona złotych, było to więcej o 5 milionów złotych, które mimo kosztów związanych ze ślubem księcia Williama zostało wydane na utrzymanie dworu królewskiego w Wielkiej Brytanii. Najpoważniejszą pozycją w budżecie Kancelarii Bronisława Komorowskiego są pensje i nagrody dla urzędników.

W 2015 roku przewidziano też 11,3 mln zł na uroczystości związane z przyznawaniem przez prezydenta orderów i odznaczeń. Bronisław Komorowski w czasie swojej prezydentury nadał odznaczenia Orderem Orła Białego takim osobom jak: Adam Michnik, Jan Krzysztof Bielecki, Aleksander Hall, Wisława Szymborska i Andrzej Wajda. Natomiast odznaczenia Orderem Odrodzenia Polski otrzymywali byli członkowie PZPR i współpracownicy SB, tacy jak np. wójt gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, który w rejestrach IPN widnieje jako tajny współpracownik komunistycznej SB o pseudonimie „Janek”, czy sędzia Zbigniew Pannert, który był w okresie stanu wojennego prokuratorem i oskarżał działaczy opozycyjnych w procesach politycznych

Bronisław Komorowski ułaskawiał też osoby, na których ułaskawienie nie zgodził się prezydent Lech Kaczyński. Tylko w ciągu dwóch miesięcy swojej prezydentury Bronisław Komorowski ułaskawił 52 osoby. Byli to m.in. członkowie zorganizowanych grup przestępczych, zabójcy, osoby znęcające się nad rodziną oraz uchylające się od płacenia alimentów.

Jako kandydat na prezydenta i prezydent, Bronisław Komorowski zasłynął przede wszystkim z licznych wpadek i gaf. Szeroko komentowane było też zgolenie przez niego wąsów. Był też świadkiem w procesie dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego, dotyczącym afery marszałkowej. Przesłuchanie Bronisława Komorowskiego odbyło się 18 grudnia 2014 roku, w jednej z sali Kancelarii Prezydenta, zaaranżowanej na salę sądową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *