Wezwanie (1997)

Film „Wezwanie” w reżyserii Mirosława Dembińskiego opowiada prawdziwą historię lekarki pogotowia dr Barbary Makowskiej. Opisywane wydarzenia rozpoczęły się w 1983 roku, jeszcze podczas trwania stanu wojennego. Funkcjonariusze milicji nocą wyciągnęli lekarkę z domu i osadzili w areszcie śledczym. Początkowo nie wiedziała, dlaczego pozbawiono ją wolności. Nikt jej o tym nie poinformował, a z dostarczanych do celi gazet wycinano artykuły dotyczące […]

Read more