1919–1921 r.: Wojna polsko-bolszewicka

[ Powrót do historii Polski ] Wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Sowiecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki sowieckie. Wojna rozpoczęła się 14 lutego 1919 roku, starciem koło miasteczka Mosty niedaleko Szczuczyna, gdzie wysunięte poza wycofujące się jednostki niemieckie oddziały wojska polskiego powstrzymały dalszy marsz na zachód w ramach operacji „Cel Wisła” oddziałów Frontu Zachodniego […]

Read more

1919–1921 r.: Wojna polsko-bolszewicka

[ Powrót do historii Polski ] Wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Sowiecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki sowieckie. 16 grudnia 1918 roku, na polecenie Moskwy, została utworzona Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (Komunistyczna Partia Polski). W programie partii było m.in. opanowanie Rad Delegatów Robotniczych, by stworzyć konkurencyjny dla rządu polskiego ośrodek władzy rewolucyjnej, który z […]

Read more

1920. Wojna i miłość

Serial opowiada o losach trzech żołnierzy (walczących wcześniej w armiach trzech zaborców) Polski, którzy spotykają się na kilka miesięcy przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku: to Bronisław Jabłoński (polski szlachcic i oficer w dawnej rosyjskiej armii), Władysław Jarociński (żołnierz pochodzący z chłopskiej rodziny ze Śremu, żołnierz dawnej pruskiej armii) i Józef Szymański (matematyk ze Lwowa, oficer legionów w […]

Read more