Łódź wystawia rachunek za reformę oświaty. Domaga się od resortu edukacji prawie 4 mln zł

3,76 mln zł – tyle według wiceprezydenta Łodzi Tomasza Treli – winne jest łódzkiemu samorządowi Ministerstwo Edukacji Narodowej. Trela wysłał do szefowej resortu wniosek o zwrot pieniędzy z budżetu państwa. Zdaniem Treli, reforma oświaty będzie kosztować Łódź łącznie ponad 8 mln zł. Jeśli minister edukacji odmówi pokrycia kosztów, władze Łodzi będą szukać formuły prawnej na odzyskanie pieniędzy.