Fundacja

BP - skrócone logo Blisko PolskiPo co fundacja? Fundacja „Blisko Polski” została zarejestrowana w 2014 r., aby móc w sposób legalny otrzymywać datki od osób, którzy ideę Blisko Polski uznają za wartościową i godną wsparcia.

Cele fundacji to upowszechnianie i pielęgnowanie pamięci o historii Polski i jej tradycji, rozwój polskiej świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (w tym chrześcijańskiej), wzmacnianie wspólnoty narodowej Polaków oraz szerzenie dobrego imienia Polski i Polaków.

www.fundacja.bliskopolski.pl

Misją jest zebranie dotychczas posiadanej przez Polaków wiedzy m.in. nt. „okrągłego stołu” (jego przyczyn, celów, skutków) oraz przedstawienie historii Polski w sposób bardziej przyjazny dla „przeciętnego zjadacza chleba” niż w opasłych tomach literatury fachowej… Obalone zostaną tu również mity spoza tej dziedziny, tak aby jednym linkiem można było skwitować częste, internetowe bicie piany. Chcemy opisać prawdziwe skutki działań polityków i realne efekty wpływu PRL na III RP.

Głównym środkiem do realizacji powyższych celów jest prowadzenie strony internetowej BliskoPolski.pl, jak również działalność w internecie (portale społecznościowe, fora internetowe itp.) oraz współpraca z podmiotami o zbieżnych celach.

Jak pomóc własnymi siłami? Włączyć się w redagowanie i promocję strony, podsyłać materiały, cytaty, tytuły czy linki na e-mail redakcja@bliskopolski.pl, polubić stronę Blisko Polski na facebooku i co jakiś czas udostępniać prezentowane tam treści.

Jak pomóc finansowo? Poprzez wpłatę na konto bankowe Fundacji. Najbardziej wartościowe są niekoniecznie duże, ale regularne wpłaty (np. w formie zlecenia stałego). Pomagają one planować budżet z wyprzedzeniem i skutecznie realizować wytyczone cele. Już 10 zł miesięcznie daje znaczące możliwości w skali kilkudziesięciu wspierających! Jak wesprzeć?

Na forum (www.forum.bliskopolski.pl) znajduje się sekcja Przyjaciele Blisko Polski. Aby uzyskać do niej dostęp należy przesłać e-mailem na adres fundacja@bliskopolski.pl z imieniem, nazwiskiem oraz loginem zarejestrowanym na forum. We wspomnianej sekcji publikowane są informacje nt. bieżących działań, postępów i sukcesów, a także zachęta do pomocy przy internetowej promocji Blisko Polski.

Zachęcamy do współpracy!

Dodaj komentarz