Uniwersytet Wileński

Uniwersytet Wileński (Akademia Wileńska, Uniwersytet Stefana Batorego) – państwowa uczelnia wyższa w Wilnie, założona w 1579 roku przez Stefana Batorego, króla Polski. Pierwotna nazwa to Akademia i Uniwersytet Wileński, w latach istnienia II RP (1919-1939) Uniwersytet Stefana Batorego. Jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Środkowej i Północnej, drugi co do daty powstania uniwersytet na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Obecnie państwowa […]

Read more

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) – uniwersytet przyrodniczy w Warszawie, uważany za najstarszy i największy ośrodek tego typu w Polsce. Został założony w 1816 roku jako Instytut Agronomiczny. W 1840 przekształcono w Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. Próby rusyfikacji polskich szkół doprowadziły ówczesny instytut na skraj likwidacji, szkoła została przeniesiona najpierw do Puław, a potem do Rosji. Do stolicy […]

Read more

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Na mocy przywileju królewskiego Zygmunta III Wazy Kolegium Jezuickie zaistniało jako pierwszy w Poznaniu uniwersytet. Przywilej króla Zygmunta III Wazy został potwierdzony przez króla Jana Kazimierza w 1650 i króla Jana III Sobieskiego w 1678. Na podstawie tych przywilejów nadawano w Poznaniu stopnie i tytuły magistra […]

Read more

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska (PG) – polska państwowa uczelnia wyższa o profilu technicznym w Gdańsku. Politechnika Gdańska, założona w 1904, jest jedną z najstarszych w Polsce autonomicznych uczelni państwowych i najstarszą na obecnym terenie Rzeczypospolitej politechniką. W latach 1904–1918 funkcjonowała pod nazwą Królewska Wyższa Szkoła Techniczna w Gdańsku, w latach 1918–1921 pod nazwą Wyższa Szkoła Techniczna w Gdańsku, następnie ( 1921–1939) jako Wyższa […]

Read more

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej – państwowa wyższa uczelnia pedagogiczna w Krakowie. Uczelnia jest kontynuacją utworzonej w 1946 roku Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Uczelnia w początkowym okresie przygotowywała nauczycieli szkół podstawowych. Cykl kształcenia obejmował 3 lata i kończył się egzaminem dyplomowym. Począwszy od roku akademickiego 1949/1950 rozpoczął również kształcenie nauczycieli szkół średnich i prowadził działalność w nowej strukturze […]

Read more

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki – polska uczelnia utworzona w 1945 roku. Uczelnia jest kontynuatorką dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939).  W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times, natomiast w 2013 roku w rankingu brytyjskiego tygodnika […]

Read more

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński – polski uniwersytet w Krakowie, najstarsza polska uczelnia, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie. Uniwersytet został założony w 1364 roku w Krakowie z fundacji Kazimierza III Wielkiego i odnowiony w 1400 roku przez Władysława Jagiełłę z fundacji Jadwigi Andegaweńskiej. Był drugim uniwersytetem, po uniwersytecie praskim, który powstał w tej części Europy. Wzorowany był na Uniwersytecie Bolońskim. Faktycznie swoją […]

Read more
1 2 3 4