Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu.

Na mocy przywileju królewskiego Zygmunta III Wazy Kolegium Jezuickie zaistniało jako pierwszy w Poznaniu uniwersytet. Przywilej króla Zygmunta III Wazy został potwierdzony przez króla Jana Kazimierza w 1650 i króla Jana III Sobieskiego w 1678. Na podstawie tych przywilejów nadawano w Poznaniu stopnie i tytuły magistra oraz doktoraty. Pierwszą nazwą uczelni pojawiającą się w dokumentach z 1919 roku jest Uniwersytet Polski w Poznaniu. Następnie uczelnia przyjęła nazwę Wszechnica Piastowska. Kolejnymi nazwami były: Uniwersytet Poznański, tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich (1940-1944), W 1955 patronem Uniwersytetu został Adam Mickiewicz – uczelnia otrzymała nazwę w brzmieniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest trzecią co do wielkości uczelnią w Polsce.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz