Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej – państwowa wyższa uczelnia pedagogiczna w Krakowie.

Uczelnia jest kontynuacją utworzonej w 1946 roku Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w KrakowieUczelnia w początkowym okresie przygotowywała nauczycieli szkół podstawowych. Cykl kształcenia obejmował 3 lata i kończył się egzaminem dyplomowym. Począwszy od roku akademickiego 1949/1950 rozpoczął również kształcenie nauczycieli szkół średnich i prowadził działalność w nowej strukturze organizacyjnej opartej na wydziałach. W 1954 roku uczelnia uzyskała status szkoły wyższej. W 1959 Uczelnia otrzymała prawa nadawania stopnia naukowego doktora. W 1973 Wyższa Szkoła Pedagogiczna otrzymała imię Komisji Edukacji Narodowej. W 1999 roku weszła w życie ustawa o nadaniu uczelni nazwy Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, natomiast w 2008 roku weszła w życie kolejna ustawa, tym razem nadając Uczelni nazwę Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz