Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska – publiczna uczelnia o profilu technicznym w Częstochowie.

Została założona w 1949 roku jako Szkoła Inżynierska,. Prowadzi działalność naukową i badawczą w sześciu wydziałach, na 18 kierunkach. W roku 1955 przekształcona została w Politechnikę Częstochowską. Obecnie w skład uczelni wchodzi 6 wydziałów: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Wydział Budownictwa, Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Wydział Zarządzania. Politechnika aktywnie uczestniczy w budowie ogólnopolskiej światłowodowej sieci szkieletowej PIONIER, a także projektach min. Krajowego Klastra Linuksowego oraz Platformy Obsługi Nauki PLATON.

« Powrót do Leksykonu