1335 r.: Zjazd w Wyszehradzie

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

W listopadzie 1335 roku odbył się pierwszy zjazd w Wyszehradzie, który miał na celu zakończenie sporu z Krzyżakami o przynależność państwową Pomorza Gdańskiego i Kujaw oraz sporu między królami Czech i Polski o polską koronę. Spotkanie odbyło się na zamku w Wyszehradzie pomiędzy królami Polski (Kazimierz Wielki), Czech (Jan Luksemburski) oraz Węgier (Karol Andegaweński).

Sąd arbitrażowy królów Czech i Węgier wydał wyrok, na mocy którego Zakon krzyżacki miał zatrzymać Pomorze i ziemię chełmińską, a zwrócić Polsce Kujawy i ziemię dobrzyńską. Natomiast w sprawie sporu o koronę Jan Luksemburski, król Czech i Polski, zażądał od Kazimierza Wielkiego, króla Polski, 20 000 kop groszy praskich. Kazimierz zaakceptował te warunki i tym samym stał się niekwestionowanym władcą Polski. Doszło również do zawarcia polsko-czesko-węgierskiego sojuszu przeciw Habsburgom.

Dodaj komentarz