1658 r.: Wygnanie braci polskich (arian)

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Bracia polscy, inaczej też arianie, była to wspólnota religijna, która wyodrębniła się w latach 1562–1565 z polskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, stanowiąca najbardziej radykalny odłam reformacji w Polsce. W 1658 uchwałą sejmu polskiego zostali oskarżeni o popieranie Szwedów podczas Potopu, a następnie zobligowani do przejścia na katolicyzm lub do opuszczenia Polski.

Dodaj komentarz