1980 r.: Sierpień ’80

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Sierpień 1980 to jeden z kilku miesięcy, które odcisnęły największe piętno na historii PRL. Przeszedł do historii z powodu strajków na Wybrzeżu, zakończonych zawarciem czterech porozumień sierpniowych. Najważniejszy strajk rozpoczęły Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 14 sierpnia w Stoczni Gdańskiej. Żądano m.in. przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz, podwyżek płac i wybudowania pomnika ofiar Grudnia 70. Do strajku zaczęły też dołączać delegacje strajkujących zakładów pracy z pozostałych miast.

Na czele strajku stanął Lech Włęsa, który dotarł do Stoczni już po rozpoczęciu strajku, legenda mówi, że przeskoczył mur Stoczni, ale niektórzy świadkowie twierdzą, że dotarł do niej wojskową motorówką. Co potwierdził były premier Polski Leszek Miller w nagranej rozmowie z Janem Kulczykiem, która wyciekła w aferze taśmowej.

W sierpniu 1980 narodził się, trwający 15 miesięcy okres względnej wolności w komunistycznym państwie i powstał ruch robotniczy, ruch społeczny, który wkrótce przeistoczył się w 10-milionowy NSZZ „Solidarność”. Okres wolności Polaków zakończony został stanem wojennym w latach 1981-1983. Sierpień 1980 był impulsem do przemian systemowych.

Dodaj komentarz