1981 r.: Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polski stan nadzwyczajny. Został wprowadzony niezgodnie z Konstytucją PRL. Możliwość wprowadzenia stanu wojennego władze komunistyczne rozważały już w sierpniu 1980 roku podczas fali strajków.  Przyczyną wprowadzenia stanu wojennego były obawy reżimu komunistycznego przed utratą władzy, związane z utratą kontroli nad niezależnym ruchem związkowym, w szczególności Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. Podawano też jako najważniejszy argument możliwość interwencji zbrojnej ze strony państw Układu Warszawskiego, która w rzeczywistości nie była nawet rozważana.

13 grudnia o północy oddziały ZOMO zaczęły aresztowania działaczy opozycji. Zaraz po północy zamilkły cywilne telefony, w tym także w ambasadach i konsulatach. Funkcjonariusze SB, Milicji oraz żołnierze obsadzili wszystkie obiekty radia i telewizji. Wyłączono komunikację telefoniczną, wprowadzono cenzurę korespondencji. Po późniejszym przywróceniu łączności, kontroli i cenzurze podlegały również rozmowy telefoniczne.Wprowadzono godzinę policyjną i zakaz zmiany miejsca pobytu bez zawiadomienia władz administracyjnych. Nie był wydawane gazety po za rządowymi „Trybuną Ludu” i „Żołnierzem Wolności”.

W okresie trwania stanu wojennego, zostało internowanych ok. 10 000 osób w 49 ośrodkach internowania na terenie całego kraju. Byli to głównie przywódcy NSZZ „Solidarność”, doradcy związku i związani z nim intelektualiści. W trakcie trwania stanu wojennego z rąk SB oraz Milicji zginęło kilkadziesiąt osób. Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 roku.

Zobacz więcej na stronie informacyjnej o stanie wojennym.

Dodaj komentarz