Zbrodnia katyńska – sprawcy

[ Strona informacyjna: Katyń 1940 ]

Katyń 1940

[ Przyczyny ] [ Egzekucje ] [ Sprawcy ] [ Ujawnienie ] [ Skutki ] [ Kłamstwo katyńskie ] [ Ocaleni z Katynia ]
[ Filmy ] [ Książki ] [ Muzyka ]

Szacuje się, że liczba sprawców współdziałających w różnych formach w dokonaniu zbrodni katyńskiej jest zbliżona do 2 tys. osób. Pierwszym winnym zbrodni jest jej pomysłodawca Ławrientij Beria, szef NKWD. To także on wydał rozkaz przystąpienia do likwidacjiwrogów państwa sowieckiego”. Pod tajną notatką nr P13/144, zatwierdzającą propozycję Ławrientija Berii podpisali się Józef Stalin, Klimient Woroszyłow, Wiaczesław Mołotow, Anastas Mikojan, znajduje się też na niej zapisek sekretarza: Michaił Kalinin – za, Łazar Kaganowicz – za.

26 października 1940 roku 125 funkcjonariuszy NKWD uczestniczących w przygotowaniu zbrodni i jej wykonaniu zostało też nagrodzonych przez Ławrientija Berię tajnym rozkazem nr 001365 NKWD ZSRS za pomyślne wykonanie zadań specjalnych. Niektórzy funkcjonariusze NKWD ZSRS uczestniczący w zbrodni:

– komisarz bezpieczeństwa państwowego (b.p.) 3. rangi Wsiewołod Mierkułow, naczelnik Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego NKWD
– komisarz b.p. 3. rangi Bogdan Kobułow, szef Głównego Zarządu Gospodarczego NKWD
– komisarz b.p. 3. rangi Sołomon Milsztejn, naczelnik Głównego Zarządu Transportowego NKWD
– komisarz b.p. 3. rangi Ławrientij Canawa, szef NKWD na Białorusi
komkor Iwan Maslennikow, zastępca Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ds. wojsk NKWD
– komdiw Wasilij Czernyszow, naczelnik Głównego Zarządu Poprawczych Obozów i Kolonii Pracy NKWD (Gułag) oraz zastępca szefa NKWD
kombryg Michaił Kriwienko, naczelnik sztabu Wojsk Konwojowych NKWD
płk Aleksiej Rybakow, szef Oddziału Operacyjnego Głównego Zarządu Wojsk Konwojowych NKWD
– st. major b.p. Paweł Fitin, naczelnik 5 Wydziału (INOwywiad) Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego NKWD
– st. major b.p. Trofim Kornijenko, naczelnik 1 Oddziału 3 Wydziału Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego NKWD
– st. major b.p. Nikołaj Siniegubow, naczelnik pionu śledczego i zastępca naczelnika Głównego Zarządu Transportowego NKWD
major b.p. Leonid Basztakow, naczelnik 1 Wydziału Specjalnego (ewidencyjno-statystycznego) NKWD
major b.p. Pawieł Begma, naczelnik Wydziału Specjalnego (Osobyj Otdieł OO) Białoruskiego Okręgu Wojskowego
major b.p. Aleksandr Bieljanow, zastępca naczelnika Wydziału Specjalnego (OO) przy Głównym Zarządzie Bezpieczeństwa Państwowego NKWD
major b.p. Wasilij Błochin, naczelnik Wydziału Komendanckiego w Zarządzie Administracyjno-Gospodarczym NKWD
major b.p. Dmitrij Tokariew, naczelnik Obwodowego Zarządu NKWD w Kalininie
major b.p. Konstantin Zilberman, zastępca naczelnika Głównego Zarządu Więziennictwa (GTU) NKWD
major b.p. Aleksiej Okuniew, zastępca szefa 1. wydziału I Oddziału Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Państwowego NKWD ZSRS
major b.p. Piotr Safonow, naczelnik Obwodowego Zarządu NKWD w Charkowie
major b.p. Filipp Doronin, komendant więzienia wewnętrznego UGB Zarządu NKWD obwodu charkowskiego
kapitan b.p. Anatolij Kalinin, pomocnik naczelnika 1 Wydziału Specjalnego NKWD
kapitan b.p. Jemielian Kuprijanow, naczelnik Obwodowego Zarządu NKWD w Smoleńsku
kapitan b.p. Arkadij Giercowski, zastępca naczelnika 1 Wydziału Specjalnego NKWD
kapitan b.p. Wasilij Pawłow, zastępca naczelnika Obwodowego Zarządu NKWD w Kalininie
kapitan b.p. Nikołaj Ratuszny, zastępca szefa NKWD na Ukrainie
kapitan b.p. Władimir Smorodinski
kapitan b.p. Władimir Zubcow, zastępca szefa Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego
kapitan b.p. Piotr Jakowlew, zastępca szefa Oddziału Samochodowo-Technicznego NKWD ZSRS
kapitan b.p. Iwan Tikunow, pracownik Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego
kapitan b.p. Paweł Tichonow, zastępca naczelnika Obwodowego Zarządu NKWD w Charkowie
– st. lejtnant b.p. Michaił Kozochotski, szef I Oddziału Specjalnego Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego
– st. lejtnant b.p. Timofiej Kuprij, komendant oddziału administracyjno-gospodarczego Zarządu NKWD obwodu charkowskiego
– st. lejtnant b.p. Trofim Jakuszew, pracownik Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego
– st. lejtnant b.p. Iwan Antonow, pracownik Oddziału Łączności Zarządu Administracyjno-Gospodarczego NKWD
– st. lejtnant Iwan Szygalow, komendant Zarządu NKWD obwodu moskiewskiego
– st. lejtnant b.p. Małach Żurawlow, daktyloskopista-bibliotekarz Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego
– st. lejtnant b.p. Grigorij Makarienkow, kierowca w Zarządzie NKWD obwodu smoleńskiego
– st. lejtnant b.p. Josif Gribow, komendant wydziału komendanckiego Oddziału Administracyjno-Gospodarczego Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego
– st. lejtnant b.p. Prochor Prudnikow, komendant bloku więzienia Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego
lejtnant b.p. Gierman Granowski, naczelnik 2 Wydziału Głównego Zarządu Poprawczych Obozów i Kolonii Pracy NKWD
lejtnant b.p. Iwan Biełow, szef oddziału rejonowego NKWD w osiedlu Bieżanicy w obwodzie kalinińskim
lejtnant b.p. Timofiej Burda, naczelnik korpusu więzienia wewnętrznego NKWD w Charkowie
lejtnant b.p. Makow, naczelnik 4 Oddziału 1 Wydziału Specjalnego NKWD (Kolegium Specjalne NKWD)
lejtnant b.p. Sacharowa, st. oficer operacyjny 1 Wydziału Specjalnego NKWD
lejtnant Nikita Mielnik, pracownik Zarządu NKWD obwodu charkowskiego
lejtnant Michaił Lebiediew, nadzorca 1. kategorii więzienia nr 5 Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego
– mł. lejtnant b.p. Jacewicz, naczelnik 2 Oddziału 2 Wydziału Głównego Zarządu Poprawczych Obozów i Kolonii Pracy NKWD
– mł. lejtnant b.p. Iwan Barinow, starszy oficer operacyjny I Oddziału Specjalnego NKWD ZSRS
– mł. lejtnant b.p. Michaił Goriaczew, szef Oddziału Samochodowo-Technicznego Zarządu Administracyjno-Gospodarczego Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego
– mł. lejtnant b.p. Piotr Karcew, pracownik Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego
– mł. lejtnant b.p. Nikołaj Kisielow, pracownik I Oddziału Specjalnego NKWD ZSRS
– mł. lejtnant b.p. Aleksiej Oficerow, pracownik I Oddziału Specjalnego NKWD ZSRS
– mł. lejtnant b.p. Iwan Czużajkin, starszy nadzorca więzienia Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego
– mł. lejtnant b.p. Mitrofan Dawydow, nadzorca więzienia nr 1 Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego
– mł. lejtnant b.p. Iwan Frolenkow, dyżurny pomocnik komendanta Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego
– mł. lejtnant b.p. Michaił Grigorjew
płk Michaił Rostomaszwili, naczelnik Wydziału Specjalnego (OO) Charkowskiego Okręgu Wojskowego
– Rieszetnikow, zastępca szefa NKWD na Białorusi
– st. sierżant b.p. Nikołaj Kostiuczenko, kierowca Zarządu NKWD obwodu zachodniego-smoleńskiego
– st. sierżant b.p. Aleksandr Aleksandrow, kierowca Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego
– st. sierżant b.p. Anton Mielnik, pracownik Zarządu NKWD obwodu charkowskiego
– st. sierżant b.p. Nikołaj Gołowinkin, nadzorca więzienia UGB NKWD obwodu kalinińskiego
– st. sierżant b.p. Afansij Moisiejenkow, nadzorca więzienia śledczego Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego
– st. sierżant b.p. Tichon Szczepka, nadzorca więzienia śledczego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego Zarządu NKWD obwodu charkowskiego
Aleksandr Kowalow, nadzorca więzienia śledczego Zarządu NKWD obwodu zachodniego
Siemion Łazarienko, nadzorca 1. kategorii więzienia Urzędu Bezpieczeństwa Państwowego Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego
Łazar Tiwanienko, dyżurny komendant Komendantury Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego
Gieorgij Tarasow, starszy w bloku więzienia ogólnego nr 1 Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego

Funkcjonariusze Zarządu ds. Jeńców Wojennych NKWD:

– naczelnik zarządu Piotr Soprunienko
– komisarz zarządu Siemion Niechoroszew
– zastępcy naczelnika zarządu: Iwan Chochłow, Josif Połuchin, Mark Słucki, Nikołaj Worobiow
– inni funkcjonariusze Zarządu ds. Jeńców Wojennych NKWD: Iwan Baszłykow, Maks Goberman, Dmitrij Lisowski, Nikołaj Pronin, Nikołaj Romanow, Minningalim Sejfułlin, Iłłarion Sienkiewicz, Fiodor Surżykow.

Na terenie obozu w Kozielsku przebywał gen. Wasilij Zarubin, działający tam jako pełnomocnik operacyjny w celu rozpracowania więzionych tam polskich jeńców wojennych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *