Wykłady o Powstaniu styczniowym

[ Strona informacyjna: Powstanie styczniowe ]

Powstanie styczniowe

[ Przyczyny ] [ Przebieg ] [ Skutki ]
[ Powstanie styczniowe w kulturze ] [ Uczestnicy ]
[ Filmy ] [ Książki ] [ Muzyka ] [ Wykłady ]

Rozmowy niedokończone: Rafał ZiemkiewiczPowstanie styczniowe i odbudowa II Rzeczypospolitejwnioski na dziś:

Czym było Powstanie Styczniowe – dr Jarosław Szarek:

https://www.youtube.com/watch?v=Pv-aUxemPto

Wybrane epizody Powstania Styczniowego – kpt. Stanisław Szuro:

https://www.youtube.com/watch?v=7cmMBzDYtdU

Prof Tomasz Panfil: Powstańcze symbole i znaki (Powstanie Styczniowe):

Grzegorz Braun o Powstaniu styczniowym:

 

Dodaj komentarz