1000 r.: Zjazd w Gnieźnie

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Między 7 a 15 marca 1000 roku do grobu zmarłego trzy lata wcześniej męczeńską śmiercią  św. Wojciecha, przybył z pielgrzymką cesarz niemiecki Otton III. Po modlitwie w katedrze gnieźnieńskiej spotkał się z księciem Polski Bolesławem Chrobrym. Podczas zjazdu Otton III nałożył na głowę księcia diadem wręczył mu kopię włóczni św. Maurycego. Zjazd umocnił pozycję Bolesława wobec państw sąsiadujących z Polską. Efektem zjazdu było też utworzenie pierwszej w Polsce metropolii gnieźnieńskiej, podległej wyłącznie papieżowi oraz biskupstw w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu.

Zobacz więcej: Zjazd w Gnieźnie.

Dodaj komentarz