1002-1018 r.: Wojna polsko-niemiecka

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

W 1002 roku Bolesław Chrobry wykorzystując wewnętrzne walki w państwie niemieckim, które nastąpiły po śmierci cesarza Ottona III, zajął rejon Miśni, Milska i Łużyc. W 1004 roku król Niemiec Henryk II zaatakował Czechy obalając władzę Bolesława Chrobrego w tym państwie i ruszył na północ docierając aż pod Poznań. Walki przeplatane okresami rozejmów trwały do 1018 roku kiedy to zawarto pokój w Budziszynie. Bolesław Chrobry zachował Milsko i Łużyce oraz uzyskał pomoc zbrojną w wyprawie na Kijów.

Zobacz więcej: Wojna polsko-niemiecka.

Dodaj komentarz