1519 – 1521 r.: Ostatnia wojna polsko – krzyżacka

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Zwana też potocznie wojną pruską. Albrecht Hohenzollern, który w 1511 roku został wielkim mistrzem krzyżackim wysunął wobec Polski żądania zwrotu Prus Królewskich i Warmii oraz wypłacenia odszkodowania za 50 lat polskiej okupacji. 11 grudnia 1519 sejm walny w Toruniu uchwalił rozpoczęcie wojny z Krzyżakami, jednak Litwa odmówiła pomocy Polsce.  W obliczu nowego najazdu Turków Osmańskich na Węgry, 5 kwietnia 1521 strony zgodziły się podpisać zawieszenie broni na cztery lata i oddać spór pod sąd rozjemczy Karola V i króla Węgier Ludwika Jagiellończyka.

Zobacz więcej: Ostatnia wojna polsko-krzyżacka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *