1600 r.: Początek wojny ze Szwedami

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Wojna ze Szwedami do 1611 roku i dotyczyła sporu o ziemie dawnego zakonu kawalerów mieczowych znajdujące się w Inflantach (obecna Łotwa i Estonia) oraz walka o tron szwedzki między Karolem Sudermańskim a Zygmuntem III Wazą.

Zobacz więcej: Początek wojny ze Szwedami.

Dodaj komentarz