1609-1618 r.: Wojna polsko-rosyjska

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Tak zwana wojna moskiewska. Car Wasyl IV Szujski zawarł 28 lutego 1609 w Wyborgu wymierzony w Rzeczpospolitą sojusz ze Szwecją. W myśl sojuszu Karol IX Waza miał oddać w ręce rosyjskie twierdze w Inflantach, odbite w czasie wojny polsko-szwedzkiej 1600–1611. Do Rosji sprowadzono też posiłki ze Szwecji i sojuszniczych państw mające przełamać polską blokadę Moskwy. Wobec tego Zygmunt III Waza ruszył na Smoleńsk, którego oblężenie rozpoczęło się we wrześniu 1609. Rozpoczęła się tym samym regularna wojna polsko-rosyjska.

Zobacz więcej: Wojna polsko-rosyjska z lat 1609-1618.

 

Dodaj komentarz