1673 r.: Bitwa pod Chocimiem

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Bitwa została stoczona 11 listopada 1673 roku. Wojska koronne i litewskie pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego rozbiły armię turecką.  Pod względem skali zniszczenia armii przeciwnika było to największe zwycięstwo w historii Polski. Armia turecka liczyła ok. 30 tysięcy żołnierzy, podobnie jak wojsko Rzeczypospolitej. Prawie 20 tysięcy żołnierzy armii tureckiej zostało zabitych lub rannych.

Zwycięstwo  nie przyniosło jednak przełomu w całej wojnie z Turcją i nie doprowadziło do odzyskania Kamieńca Podolskiego. Natomiast wzrósł niepomiernie prestiż Rzeczypospolitej w Europie, a zwłaszcza respekt dla hetmana Jana Sobieskiego u Turków, którzy odtąd zwali Sobieskiego „Lwem Chocimskim”.

Zobacz więcej: Zwycięstwo pod Chocimiem.

Dodaj komentarz