1809 r.: Wojna z Austrią

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Wojna była częścią wojny Napoleona z koalicją antyfrancuską była jednak prowadzona samodzielnie przez wojska polskie pod dowództwem Wodza Naczelnego Wojsk Polskich księcia Józefa Poniatowskiego. Kampania wojsk polskich zakończyła się zwycięstwem. Księstwo Warszawskie powiększyło się w 1809 roku o obszar III (tzw. Nowa Galicja) i częściowo I zaboru austriackiego (rejon Zamościa).

Zobacz więcej: Wojna z Austrią.

Dodaj komentarz