1945 r.: Konferencja w Jałcie

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Trwała od 4 do 11 lutego 1945 roku w pałacu Potockich w Liwadii leżącej pod Jałtą na Krymie. Miała decydujące znaczenie dla powojennego kształtu Europy. Obradowali na niej przywódcy koalicji antyhitlerowskiej: przywódca ZSRS Józef Stalin, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill oraz prezydent USA Franklin Delano Roosevelt. Premier Wielkiej Brytanii oraz prezydent USA przystali na żądania Józefa Stalina i oddali Polskę – choć formalnie była w obozie zwycięzców – w strefę wpływów ZSRS, dodatkowo odbierając Polakom na rzecz Sowietów tereny wschodnie (Kresy, z Wilnem i Lwowem).

Zobacz więcej: Konferencja jałtańska

Dodaj komentarz